Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst е ново впечатляващо предложение на Pitney Bowes, изградено по най-съвременните стандарти в web системите за пространствени анализи.   Spectrum Spatial Analyst е готово за използване…

GPS Analyst

DataMap GPS Analyst Излезе новото ни уеб-базирано приложение за детайлен анализ на данни от GPS за минал период. .   Някои от възможностите: Работа с карти и данни…

Голямата стенна карта на София

Излезе от печат Стенна административна карта на София, издание 2015 г. най-голямата и подробна карта на София. Изцяло обновени и актуализирани са сградите, уличната мрежа, адресната номерация, важните…

Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst е ново впечатляващо предложение на Pitney Bowes, изградено по най-съвременните стандарти в web системите за пространствени анализи.   Spectrum Spatial Analyst е готово за използване…


Прочети повече

GPS Analyst

DataMap GPS Analyst Излезе новото ни уеб-базирано приложение за детайлен анализ на данни от GPS за минал период. .   Някои от възможностите: Работа с карти и данни…


Прочети повече

Голямата стенна карта на София

Излезе от печат Стенна административна карта на София, издание 2015 г. най-голямата и подробна карта на София. Изцяло обновени и актуализирани са сградите, уличната мрежа, адресната номерация, важните…


Прочети повече