Стенна карта на София мащаб 1: 8 000

Излезе от печат Стенна административна карта на София, издание 2015 г. най-голямата и подробна карта на София. Изцяло обновени и актуализирани са сградите, уличната мрежа, адресната номерация, важните…

Нова версия на MapInfo2Excel tool за MapInfo Pro

Излезе нова версия на MapInfo2Excel tool за 64-битова версия на MapInfo Pro Достъпно е сваляне на: http://communitydownloads.pbinsight.com/code-exchange/download/mapinfo2excel-2.0-x64 MapInfo2Excel осигурява бърз и лесен начин за експорт на MapInfo таблици…

MIPro3264

За MapInfo Pro 12.5

Актуални версии: MapInfo Pro 12.5(32-bits) – 12.5.2 MapInfo Pro 12.5(64-bits) – 12.5.3 MapBasic (64-bits) – 12.5.1 Всички новозакупени лицензи на MapInfo Pro ще включват и 64-битовата версия Как…

Стенна карта на София мащаб 1: 8 000

Излезе от печат Стенна административна карта на София, издание 2015 г. най-голямата и подробна карта на София. Изцяло обновени и актуализирани са сградите, уличната мрежа, адресната номерация, важните…


Прочети повече

Нова версия на MapInfo2Excel tool за MapInfo Pro

Излезе нова версия на MapInfo2Excel tool за 64-битова версия на MapInfo Pro Достъпно е сваляне на: http://communitydownloads.pbinsight.com/code-exchange/download/mapinfo2excel-2.0-x64 MapInfo2Excel осигурява бърз и лесен начин за експорт на MapInfo таблици…


Прочети повече
MIPro3264

За MapInfo Pro 12.5

Актуални версии: MapInfo Pro 12.5(32-bits) – 12.5.2 MapInfo Pro 12.5(64-bits) – 12.5.3 MapBasic (64-bits) – 12.5.1 Всички новозакупени лицензи на MapInfo Pro ще включват и 64-битовата версия Как…


Прочети повече