Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst е ново впечатляващо предложение на Pitney Bowes, изградено по най-съвременните стандарти в web системите за пространствени анализи.   Spectrum Spatial Analyst е готово за използване…

GPS Analyst

DataMap GPS Analyst Излезе новото ни уеб-базирано приложение за детайлен анализ на данни от GPS за минал период. .   Някои от възможностите: Работа с карти и данни…

MapInfo Pro 32bits and 64bits

Ново: MapInfo Pro & Advanced 15.2 и Discover 3D 15.2

Актуални версии: new! MapInfo Pro 15.2 (64-bits) new! MapInfo Pro Advanced 15.2 (64-bits) ) new! MapInfo Discover 3D 15.2 (64-bits) MapInfo Professional 15.0 (32-bits) MapInfo Discover 3D 15.0…


Прочети повече
Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst

Spectrum Spatial Analyst е ново впечатляващо предложение на Pitney Bowes, изградено по най-съвременните стандарти в web системите за пространствени анализи.   Spectrum Spatial Analyst е готово за използване…


Прочети повече

GPS Analyst

DataMap GPS Analyst Излезе новото ни уеб-базирано приложение за детайлен анализ на данни от GPS за минал период. .   Някои от възможностите: Работа с карти и данни…


Прочети повече