GPS Analyst

DataMap GPS Analyst Очаквайте скоро новото ни уеб-базирано приложение за детайлен анализ на данни от GPS за минал период. Включен е удобен визуален контрол на данни от бордовия…

Голямата стенна карта на София

Излезе от печат Стенна административна карта на София, издание 2015 г. най-голямата и подробна карта на София. Изцяло обновени и актуализирани са сградите, уличната мрежа, адресната номерация, важните…

MIPro3264

За MapInfo Pro 12.5

Актуални версии: MapInfo Pro 12.5(32-bits) – 12.5.2 MapInfo Pro 12.5(64-bits) – 12.5.4 MapBasic (64-bits) – 12.5.1 Всички новозакупени лицензи на MapInfo Pro ще включват и 64-битовата версия Как…

GPS Analyst

DataMap GPS Analyst Очаквайте скоро новото ни уеб-базирано приложение за детайлен анализ на данни от GPS за минал период. Включен е удобен визуален контрол на данни от бордовия…


Прочети повече

Голямата стенна карта на София

Излезе от печат Стенна административна карта на София, издание 2015 г. най-голямата и подробна карта на София. Изцяло обновени и актуализирани са сградите, уличната мрежа, адресната номерация, важните…


Прочети повече
MIPro3264

За MapInfo Pro 12.5

Актуални версии: MapInfo Pro 12.5(32-bits) – 12.5.2 MapInfo Pro 12.5(64-bits) – 12.5.4 MapBasic (64-bits) – 12.5.1 Всички новозакупени лицензи на MapInfo Pro ще включват и 64-битовата версия Как…


Прочети повече